úterý, 29 říjen 2019 16:38

Projekt ZOO Hodonín

V rámci environmentální výchovy jsme se zapojili do projektu ZOO Hodonín „Poznávej a chraň“. Po celý školní rok budeme shromažďovat informace o ohrožených druzích zvířat. Naše výsledky zpracujeme písemně i výtvarně.
čtvrtek, 22 srpen 2019 17:45

Dýňový víkend

V sobotu a neděli 14. a 5. září se naše škola a celá obec rozzářila dýňovými strašáky. Všem, kdo se k nám přidali, děkujeme.
V průběhu roku se dětem snažíme zpestřit vyučování různými aktivitami či besedami. Na měsíc květen připadla beseda s panem Cyrilem Podolským z ateliéru Podolský ve Zlíně.
neděle, 16 červen 2019 08:40

Den matek a rodiny

Den matek a rodiny Jako každý rok i letos jsme si připravili originální program, abychom společně oslavili Den matek a rodiny. Ve čtvrtek 16. května se odpoledne v 17.30 hodin proměnil kulturní dům v nahrávací studio.
neděle, 19 květen 2019 09:29

Ekologický barevný týden

Projekt „Ekologický barevný týden“ proběhl na naší škole v měsíci dubnu a navazoval na oslavu Dne Země. V tomto týdnu jsme se zaměřili na třídění odpadu a jeho dopad na naši planetu.
středa, 08 květen 2019 08:56

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 2. května jsme se žáky 4. ročníku poprvé absolvovali výuku dopravní výchovy v Hodoníně v Základní škole Vančurova. Tuto výuku organizují strážníci Městské policie Hodonín, konkrétně pan Urbánek a pan Běloch.
středa, 08 květen 2019 08:51

Přednáška o bezpečnosti chování

V úterý 16. 4. 2019 se v naší škole uskutečnily dvě hodinové přednášky o bezpečném chování. Byly určeny pro žáky 1.- 4. ročníku.
středa, 08 květen 2019 08:50

Živá voda - 3. ročník

Dne 26. 3. 2019 se žáci 3. ročníku zúčastnili výukového programu Živá voda. Program probíhal v Hodoníně na CEV Dúbrava. Připravený program byl zajímavý a poučný. Pro žáky byla připravena spousta aktivit.
neděle, 28 duben 2019 20:24

Ukliďme Poddvorov!

Už potřetí jsme se zúčastnili akce s názvem „Ukliďme Poddvorov“, pořádané ve spolupráci s Obecním úřadem ve Starém Poddvorově. Sraz všech účastníků byl v sobotu 6. dubna ve 14 hodin u obecního úřadu.
neděle, 31 březen 2019 09:38

Přines sběr - zachraň strom!

Ve středu 10. dubna od 14.00 do 16.00 hodin proběhl u školy sběr starého papíru. Celkem jsme navážili 5 912 kg papíru.
neděle, 31 březen 2019 09:19

Výstava trofejí Kyjov

V pátek 22. února 2019 nás členové Mysliveckého sdružení ve Starém Poddvorově vzali na Výstavu loveckých trofejí, která se letos konala v kulturním domě v Kyjově. 
neděle, 31 březen 2019 09:15

Zvířata na naší planetě

Ve čtvrtek 21. března se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili výukového programu „Zvířata na naší planetě“ v ekocentru Dúbrava v Hodoníně.
Dne 23. ledna 2019 žáci 1. a 2. ročníku absolvovali dvouhodinový vzdělávací program s názvem Co potřebují živočichové a ptáci k životu. Program byl velmi obsáhlý a žáci si z něj odnesli mnoho znalostí a dovedností.
čtvrtek, 27 prosinec 2018 12:56

Závěr roku ve škole

Poslední den ve škole před vánočními prázdninami jsme sportovali, tančili a hráli stolní hry. Překvapením pro děti bylo krátké vystoupení imitátora a pak jsme sešli u vánočního stromečku, kde na každého čekal malý dárek.
neděle, 16 prosinec 2018 20:04

Vánoční besídka

V neděli 16. prosince proběhla v kulturním domě tradiční Vánoční besídka. Vystoupily děti mateřské školy s pásmem písní, básní a tanečků pod vedením paní učitelky Plecákové.  Žáci základní školy sehráli vánoční pohádku Princezna ze mlejna.
úterý, 06 listopad 2018 21:19

Půda žije

Půda žije se jmenoval program, který byl připravený pro žáky 4. a 5. ročníku. Na začátku programu vytvářeli žáci myšlenkovou mapu na téma půda.
Strana 3 z 3