neděle, 31 říjen 2021 09:43

Recyklovaná šipkovaná

V rámci zapojení naší školy do školního recyklačního programu: „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“ si starší žáci připravili zábavnou vědomostní hru recyklovanou šipkovanou. Hra se odehrávala venku a soutěžící, naši mladší žáci, při ní postupovali podle šipek na stanoviště, kde plnili různorodé úkoly. Cílem hry bylo prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.