book 2943383 960 720DOKUMENTY A FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Zřizovatel:

Obec Starý Poddvorov
696 16 Starý Poddvorov 230
IČ: 00285293

zřizuje příspěvkovou organizaci s názvem:

Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: 

Starý Poddvorov 173, PSČ 696 16,

: 75021200

ID datové schránky: 5dcmhs9

Bankovní spojení: 86-2417820257/0100

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Součásti školy:

  • Základní škola – její činnost je vymezena §5, zákona číslo 29/1984 sbírky, O soustavě základních, středních a vyšších odborných škol v platném znění.
  • Mateřská škola – její činnost je vymezena §2 a §3 zákona číslo 76/1978 sbírky, O školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.
  • Školní družina – její činnost je vymezena §20, zákona 76/1978 sbírky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Školní jídelna – její činnost je vymezena §39 téhož zákona.

Statutárním orgánem školy je ředitelka školy, který organizaci řídí, je podle zákona číslo 561/2004 sbírky jmenován zřizovatelem a je oprávněn jednat jménem školy.
Ředitelkou právního subjektu, příspěvkové organizace je Mgr. Sylvie Foltýnová.

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, oznámení a podnětů, písemných žádostí o poskytnutí informací a koordinací vyřizování ústních žádostí o poskytnutí informací:

Mgr. Sylvie Foltýnová: ředitelka  

Zuzana Vrbová: zástupce ředitele

Zastupování v době nepřítomnosti: 

Jana Mikulicová