boy 160168 640

 • jsme malotřídní škola rodinného typu
 • menší počet žáků umožňuje individuální přístup ke každému dítěti
 • žáci mají větší možnost projevit se
 • orientujeme se na žáka, respektujeme jeho osobní maximum a individuální potřeby
 • chceme, aby se žáci v naší škole cítili dobře
 • vyučujeme anglický jazyk od 1. třídy
 • hravou formou se angličtině věnujeme už v mateřské škole
 • jsme vybaveni interaktivními tabulemi a počítači v každé třídě
 • pořádáme kulturní a společenské akce
 • doučujeme děti ohrožené školním neúspěchem
 • nabízíme zájmové kroužky 

 

        szs           skolaOnLinelog