DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KORDULKA

zelena odrazka

Dětský folklorní soubor Kordulka vznikl při Základní škole ve Starém Poddvorově v září roku 1996. Vedoucí souboru je Mgr. Miroslava Hajdová. Spolupracuje s Hudeckou muzikou ze Starého Poddvorova s primášem Matějem Kůrečkou.

Hudebním vedoucím souboru je Ing. Oldřich Kůrečka.

Soubor navázal na tradice obce a snaží se je udržovat a obnovovat.

Kontakty:

Mgr. Miroslava Hajdová      606 483811    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Oldřich Kůrečka          602492954      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VÝTVARNĚ KERAMICKÝ KROUŽEK

zelena odrazka

Tento kroužek je určen v 1. pololetí tohoto školního roku pro děti 2. ročníku a ve 2. pololetí pro žáky 3. ročníku, probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. Žáci si zde vyzkouší různé výtvarné techniky jako malbu, kresbu, grafiku, práci s tradičním i netradičním materiálem nebo s keramickou hlínou.

Zapojujeme se také do různých výtvarných soutěží (např.: Mé toulky za zvěří, MDVV Lidice, Čarovné barvy země aj.), při divadelních vystoupení školy v rámci vánoční besídky vytváříme kulisy a kostýmy. Tvoříme v prostorách školy, ale také v parku či na školním hřišti.

                                                                       

NÁBOŽENSTVÍ

zelena odrazka

 Ve výuce náboženství se děti seznamují s kořeny, ze kterých naše společnost se svojí kulturou vzrostla. Děti se dozví, kdo je to Ježíš Kristus a odkud ho známe; co nám říká Bible, proč slavíme Vánoce a Velikonoce, proč máme kostel a co se tam dělá, jaký význam a smysl má dnes pro člověka modlitba a mnohé další. Náboženství je nově pro děti zařazeno jako nepovinný předmět a jeho absolvování budou mít zapsáno na vysvědčení.

Náboženství bude probíhat každé pondělí od 12,15 do 13,00 hodin pro žáky 1. a 2. ročníku, pro žáky 3., 4. a 5. ročníku od 13,00 do 13,45 hodin. Výuka je ZDARMA. 

 

KLUB KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

zelena odrazka

Činnost klubu komunikace v cizím jazyce je zaměřená na rozvoj komunikačních schopností v anglickém jazyce. Děti se schází jednou týdně vždy ve středu ve 13,30 hodin.

 

BADATELSKÝ KLUB

zelena odrazka

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.