úterý, 30 květen 2023 11:42

Předtančení na plese rodičů

Předtančení našich žáků na plese rodičů je hezkou tradicí, kterou si děti i jejich rodiče vždycky moc užijí. V dlouhých květinových šatech tančilo deset děvčat a v černých košilích s barevným motýlkem deset chlapců. Předtančení s dětmi nacvičila paní učitelka Stávková, která si nakonec s dětmi i zatančila.
úterý, 30 květen 2023 11:39

Družina si vyjela na kolech

V týdnu od 22. do 26. května se děti ve školní družině pilně věnovaly dopravní výchově.  Odměnou jim byl malý výlet na kolech po cyklostezce směrem na Dolní Bojanovice se zastávkou na ranči Hrabínka. Všechny děti, i ty nejmladší z 1.ročníku, cestu zvládly na výbornou a dokázaly, že jsou zdatní cyklisté a ovládají  pravidla silničního provozu.  Na ranči si prohlédly domácí zvířata a jejich mláďata, mohly si pohladit koně a psy. Výlet se vydařil a všechny děti byly spokojené.
neděle, 26 březen 2023 12:17

Kde se bere energie

Kde se bere energie zjišťovali žáci 4. a 5. ročníku během výukového programu paní Taťány Bajákové.
pátek, 06 leden 2023 20:30

Předvánoční dopoledne

Středu 21.12.2022 jsme v naší škole strávili v duchu vánočních pohádek a hraní. Od velké přestávky byly pro žáky připraveny zábavné aktivity, které byly rozděleny podle věku. Žáci prvního a druhého ročníku nejdříve hráli pohádkové kvízy v tělocvičně, poté si v družině vyrobili vánoční zápichy a přáníčka.
pátek, 06 leden 2023 20:28

Vánoční pečení perníčků

Poslední předvánoční týden věnovali žáci 2. a 3. ročníku části hodin prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností přípravě a pečení vánočních perníčků. Předem připravené těsto si všichni žáci zkusili ve skupinkách vyválet, poté vykrájeli tvary perníčků a paní kuchařky ze školní jídelny tyto perníčky upekly.
středa, 02 listopad 2022 17:26

Živobytí na hradišti

S živobytím na hradišti jsme se seznámili v úterý 1. listopadu Slovanském hradišti v Mikulčicích, místě, kde žili a pracovali naši slovanští předkové.
úterý, 01 listopad 2022 20:49

Exkurze - Sonnentor Čejkovice

Objevovat svět bylinek se naši prvňáčci vypravili v pondělí 24. října do firmy Sonnentor v Čejkovicích.
neděle, 23 říjen 2022 16:23

Den stromů - 20. říjen

Staré a posvátné háje byly uctívány, a proto i chráněny od nepaměti. Úcta k nim se přenášela z generace na generaci.
úterý, 18 říjen 2022 17:35

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku probíhá v rámci výuky tělesné výchovy v krytém bazénu v Hodoníně. 
úterý, 18 říjen 2022 17:23

Robotika u nás ve škole

Naši žáci mají součástí předmětu Informatiky programování robota. Pro výuku jsme zvolili robotické sady VEX. Robotika a kódování rozvíjí matematické a logické myšlení žáků.
úterý, 28 červen 2022 22:59

Závěr školního roku

Vysvědčení se u nás ve škole letos rozdávalo už v pátek 24. června z důvodu vyhlášení ředitelského volna. V tento den jsme se loučili s našimi páťáky na našem školním dvoře. Do dalších let jim přejeme mnoho úspěchů a všem ostatním krásné prázdniny!
úterý, 28 červen 2022 22:39

Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 23. června proběhlo klání ve sportovních dovednostech a obratnosti žáků od 1. do 4. ročníku. Tento den organizovali odcházející žáci 5. ročníku, kteří byli na stanovištích jako vedoucí. Začali jsme nástupem, pozdravem a hromadnou rozcvičkou. Všechny děti skákaly přes dlouhé lano, zaběhly si na čas, na koloběžkách projely slalom, házely šipkou do kruhu atd. Celkem prošly sedm stanovišť.
úterý, 28 červen 2022 22:37

Šipkovaná

Na poslední školní týden jsme dětem připravili sportovní aktivity a jednou z nich byla „šipkovaná“. Proběhla ve středu 22. 6. 2022. Aktivita byla umístěna do polí za základní školou. Start byl u školy a konec na místní rozhledně. Smyslem bylo najít sedm stanovit, na kterých byly pro děti připraveny úkoly různého charakteru jako sportovní, vědecké, literární.
pondělí, 13 červen 2022 20:05

Projektový den VIS Bílé Karpaty

V první části projektového dne žáci pod vedením lektorky zpracovávali téma Les a živočichové lesa se zaměřením na brouky, konkrétně největšího brouka Roháče. Pracovali ve skupinách i samostatně s možností se ve skupině domluvit a poradit. Začali dotazníkem svých znalostí o lese. Dále pracovali ve skupině s myšlenkovou mapou a přemýšleli, co všechno si vybaví na téma les.
pátek, 10 červen 2022 06:05

Praha

Na exkurzi do našeho hlavního města Prahy jsme se s našimi nejstaršími žáky vydali ve středu 8. června. Za jeden den jsme navštívili nově zrekonstruované Národní muzeum na Václavském náměstí, muzeum Lega, Pražský orloj na Staroměstském náměstí, Pražský hrad s katedrálou svatého Víta, Zlatou uličkou a mučírnou. Shlédli jsme střídání stráží, trochu jsme se báli v Muzeu pověstí a strašidel a Národní divadlo jsme obdivovali z Karlova mostu.
pátek, 10 červen 2022 06:01

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ještě před koncem školního roku byli žáci prvního ročníku slavnostně pasováni na čtenáře. Každý přečetl kousek ze slabikáře pod dozorem paní ředitelky a třídní učitelky. Po té byl pasován na čtenáře a obdržel Certifikát čtenáře.
Strana 1 z 4