Na úterý 16.2. 2021 se všichni žáci moc těšili na vyučování, protože mohli do školy v karnevalových maskách. Čekalo je zábavné učení s tématikou masopustu. I přes mnohá omezení a hygienická opatření, jsme si našli cestu, jak si tento obyčej užít.
Projektový den na horňácké farmě byl pro žáky připraven na 24.9.2020. Téma „způsob chovu zvířat a pěstování bioproduktů“ je hlavní náplní práce na farmě a toto téma prochází učivem prvouky i přírodovědy napříč všemi ročníky prvního stupně.
V září se žáci 2. – 5. ročníku zúčastnili projektového dne ve Slovanském hradišti v Mikulčicích. Celým programem je provázela princezna Dobroslava z rodu Mojmírovců. Děti naučila zpívat píseň Velká Morava, kterou doprovodily i tancem a povyprávěla jim svůj příběh.
úterý, 03 listopad 2020 17:43

Dýňový víkend

Dýňovým víkendem byly letos vyhlášeny sobota a neděle 19. a 20. září. Celých 14 dnů před tímto víkendem žáci pod vedením svých učitelek pracovali na výzdobě školy a na výrobcích, které jsme měli v plánu instalovat kolem naší školy. Této činnosti se věnovali v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.
úterý, 03 listopad 2020 17:33

Pirátská plavba

Závěr minulého školního roku nebyl pro pořádání školních výletů příznivý, a tak jsme hned v úterý 16. září vyrazili se všemi žáky školy do Vnorov. V přístavišti byl pro děti připraven projektový den plný zábavných úkolů.
Pro deset poddvorovských dětí bylo úterý 1. září dnem, kdy se staly školáky. Ve škole je i s rodiči přivítal pan starosta a paní ředitelka. Slavnostní zahájení školního roku probíhalo ve třídě v přízemí školy a odtud se po pasování prvňáčků všichni žáci školy rozešli do svých tříd.
středa, 24 červen 2020 17:55

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ještě před koncem školního roku byli žáci prvního ročníku slavnostně pasováni na čtenáře. Každý přečetl kousek ze slabikáře pod dozorem paní ředitelky a třídní učitelky. Po té byl pasován na čtenáře a obdržel Certifikát čtenáře.
neděle, 23 únor 2020 15:01

Canisterapeutičtí pejsci

Ukončení prvního pololetí zpříjemnili mladším žákům cvičení pejsci. Tři fenky předvedly, co všechno se dokázaly naučit, od základních povelů, přes agility až po velmi náročnou canisterapii. Děti se mohly s pejsky pomazlit, ale také si s nimi vyzkoušely různá cvičení.
Děti prvního, druhého a třetího ročníku, si vyjely za poznáním do nedalekého ekocentra, aby se seznámily s významem hospodářských zvířat, která člověk chová, a poznaly jejich základní potřeby.
neděle, 23 únor 2020 14:56

Předvánoční hraní

Poslední školní den před Vánocemi je u nás ve škole vždy věnován hraní a zábavě. Je to den, kdy z nás spadnou všechny starosti a povinnosti běžného školního dne a můžeme si společně strávený čas užít zábavně. Žáci mají vždy několik možností, jak se vydovádět.
neděle, 23 únor 2020 14:53

Poznej se - interaktivní výstava

Ve středu 18. 12. navštívili žáci naší školy interaktivní výstavu v Hodoníně s názvem „Poznej své tělo“. Všechny hravé prvky byly zapůjčeny z IQ parku Liberec.
neděle, 23 únor 2020 14:34

Dráček Hasík

Naši školu navštívil v pondělí 16. prosince profesionální hasič z Brna. Se žáky druhého a pátého ročníku mluvili o požární ochraně v rámci programu nazvaného Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
neděle, 23 únor 2020 13:05

Vánoční besídka v kulturním domě

Rodičům a místním občanům tradičně zpříjemnili adventní čas svými výrobky a vystoupením děti z MŠ a žáci základní školy. Letos jsme si připravili pohádkový muzikál „Popletená pohádka“.
pátek, 20 prosinec 2019 20:11

Radujme se, veselme se

S příchodem adventu vyjely děti prvního a druhého ročníku do Skanzenu Strážnice na zážitkový program „Radujme, veselme se“. Dětem byl představen čas od adventu do svátků Tří králů.
pátek, 20 prosinec 2019 20:07

Vánoce v psím útulku

V prosinci jsme uspořádali sbírku pro psí útulek v Hodoníně. Žáci se hojně zapojili a přinesli pejskům deky, hračky, krmivo, a různé pamlsky.
středa, 04 prosinec 2019 17:40

Vánoční besídka v kulturním domě

Rodičům a místním občanům tradičně zpříjemnili adventní čas svými výrobky a vystoupením děti z mateřské školy a žáci základní školy. Letos jsme si připravili pohádkový muzikál „Popletená pohádka“.