pondělí, 13 červen 2022 20:05

Projektový den VIS Bílé Karpaty

V první části projektového dne žáci pod vedením lektorky zpracovávali téma Les a živočichové lesa se zaměřením na brouky, konkrétně největšího brouka Roháče. Pracovali ve skupinách i samostatně s možností se ve skupině domluvit a poradit. Začali dotazníkem svých znalostí o lese. Dále pracovali ve skupině s myšlenkovou mapou a přemýšleli, co všechno si vybaví na téma les.

Tak odhalili ekosystémové složky lesa. Diskutovali na téma dřevo a jeho využití v domácnostech a jak ho nahradit jinými materiály. Dle dějové posloupnosti seřadili obrázky vývoje lesa od malé rostlinky po kácení stromu. Seznámili se s pojmem pařezina. Pracovali s dřevěnou skládačkou ze dřeva, kde jim vznikl obraz pařeziny a místa výskytu jednotlivých brouků v pařezině.

Při další aktivitě s názvem Milovník z pařezin poznali vývojová stádia brouka roháče a seskládali jeho obrázkový příběh.  Znovu poskládali vývojová stádia brouka za sebou. Měli k dispozici makety vývoje z plastu. Na závěr obdrželi sešit, kam si razítky natiskli vývojová stádia brouka a popsali si je. Lektorka jim řekla řadu informací o životě roháče. Též děti měly spoustu dotazů, na které jim odpověděla. Na závěr žáci porovnali své odpovědi na začátku při vyplnění dotazníku a opravili chyby, které udělali.  Poučili se z chyb díky aktivitám, které prožili.

Ve druhé části se žáci zaměřili na ekosystém rybníka. V motivačním rozhovoru nejprve vyvodili základní podmínky života živých organismů a porovnali život na souši a ve vodě. Na rozprostřeném plátně, které simulovalo rybník a jeho břeh, žáci různými smysly a názornými ukázkami poznávali a zařazovali rostliny a živočichy žijící v rybníce nebo v jeho blízkosti. Aktivity doprovázel poslech zvuků živočichů, pohybové napodobování zvířat i hmatové a zrakové vidění přírodnin. Poutavým vyprávěním a zařazováním hádanek si žáci rozšířili své vědomosti o nové informace.

Odměnou byly didaktické hry na závěr. V první "Na rybáře" si žáci pomocí látek vytvořili na podlaze vodu a do ní lektor vložil různé druhy ryb, které žáci měli pojmenovat a pokusit se je chytit na udičku. Ve druhé hře dostala skupina na kartičce napsanou přírodninu, kterou měla hádajícímu jednotlivci předvést pantomimou. Žáci si v této části rozšířili své znalosti, ale užili si i spoustu zábavy.