Provoz ve školní družině je vždy od pondělí do pátku kromě svátků a školních prázdnin:

  • ranní družina od 6.30 do 7.40 hodin
  • odpolední družina od 11.40 do 15.30 hodin

Družina má kapacitu 25 žáků. Přednost mají žáci zaměstnaných rodičů a mladší žáci. Též děti dojíždějící.

Školní družina nabízí dětem aktivní odpočinek po vyučování. Náplní jsou odpočinkové činnosti - společné i individuální aktivity - kolektivní hry, četba, společenské a deskové hry, stavebnice, puzzle, pexesa atd. V rámci rekreačních činností děti navštěvují tělocvičnu, zahradu MŠ, hřiště a na vycházkách poznávají okolí školy. V zájmových činnostech tvoří výrobky a pracují různými výtvarnými technikami. Nedílnou součástí školní družiny je školní knihovna, která je zde umístěna a mohou ji využívat všichni žáci školy.

Děti přihlášené do družiny platí 100,- Kč měsíčně.

Platbu za ŠD je třeba rozložit tak, aby odpovídala účetnímu období dle kalendářního roku. Proto je platba rozložena následujícím způsobem:

platba za období září až prosinec ve výši 400,- Kč, splatná do 15. 9. 
platba za období leden až červen ve výši 600,- Kč, splatná do 15. 1. 

Platba je prováděna zpravidla převodem na účet nebo ji lze provést v hotovosti v kanceláři školy, a to vždy během měsíce září a ledna.

V odůvodněných případech lze na základě žádosti platbu rozdělit. Další pravidla pro platby jsou uvedena ve Vnitřním řádu školní družiny.

Podmínky pro snížení, případně osvobození od úplaty za školní družinu jsou uvedeny v § 11 Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb.