Informace pro strávníky

Odhlásit dítě ze stravy je nutné do 12.00 hodin na telefonní číslo 518 372 372 - vedoucí školní jídelny. Je-li dítě nemocné, mají rodiče nárok na stravu v ZŠ pouze první den nemoci. Na další dobu je nutné dítě odhlásit. Pokud tak rodiče neučiní, budou hradit cenu obědu v plné výši.

Oběd je možné vyzvednout od 11.00 do 11.30 hodin pouze do vlastních jídlonosičů.

Vnitřní řád školní jídelny zde 

Ceny obědů ve školní jídelně od 1. 9. 2022

žáci 7 - 10 let 

25,00 Kč 

žáci od 11 let 

27,00 Kč 

Obědy se vydávají na 2 směny, v 11.45 hodin a ve 12.35 hodin.

 

Jídelní lístek pro ZŠ od 24. do 28. června

Jídelní lístek pro ZŠ od 17. do 21. června

Alergeny