středa, 07 červenec 2021 16:57

Úplata ve školním roce 2021/2022

K 1.9.2021 je výše úplaty ve školní družině a školné v mateřské škole stanoveno takto:
úterý, 08 červen 2021 17:57

Informační schůzka MŠ

Informační schůzka pro rodiče dětí nově přijatých do mateřské školy proběhne ve středu 16. června od 15.30 hodin v mateřské škole.
úterý, 08 červen 2021 17:52

Informační schůzka ZŠ

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne ve středu 16. června v 15.00 hodin v budově základní školy.
neděle, 06 červen 2021 11:28

Nabídka pracovního místa

Do svého týmu hledáme od 1. září:
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov, příspěvková organizace, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b),  § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném   
Prázdninový provoz mateřské školy bude v době od 1. července do 16. července 2021.
středa, 05 květen 2021 17:19

Provoz mateřské školy od 10.5.

Mateřská škola bude od 10. 5. 2021 opět otevřena ve všech třídách pro všechny děti bez nutnosti jejich testování. Nadále budou dodržována zvýšená hygienická opatření.  Těšíme se na všechny děti !!!           
Na základě aktualizovaného mimořádného opatření bude škola od 3. května testovat děti MŠ (přeškoláci + děti rodičů krizového řízení) a žáky 1. stupně pouze 1x týdně (v pondělí, případně jiný první den přítomnosti dítěte/žáka).
neděle, 02 květen 2021 12:09

Den Země

Den Země pro nás byl v tomto školním roce velkou výzvou. Po distanční výuce, kdy jsme většinu času trávili v sedě u počítačů, jsme s nadšením vymýšleli pro své žáky činnosti, které bychom mohli provádět venku.
neděle, 25 duben 2021 11:06

Informace o školném v MŠ

Po dobu uzavření mateřské školy z důvodu nařízení vlády se školné od 1.března do opětovného otevření školy neplatí. Po obnovení provozu se budou zákonní zástupci se na výši částky školného informovat u paní Veselské v kanceláři mateřské školy. 
pondělí, 19 duben 2021 11:23

Stanovení úplaty za školní družinu

Výše úplaty za školní družinu na 2. pololetí po úpravě, z důvodu uzavření školy, činí 200,-Kč a vztahuje se na všechny přihlášené žáky /tzn. i ty, kteří jsou přihlášení, ale momentálně do školy nechodí a družinu nenavštěvují/. Částku je nutné uhradit do konce měsíce dubna v kanceláři MŠ u paní Veselské.
čtvrtek, 15 duben 2021 16:57

Zápis do 1. ročníku

Z důvodu mimořádných opatření, dnešní zápis do ZŠ, proběhl v prostorách MŠ. Pani ředitelka Sylvie Foltýnová a pani učitelka Martina Kučerová dětem připravily zápis, jak má být. Děti zápis pojaly opravdu důstojně a s velkou radostí předvedly, že si zaslouží do 1.třídy nastoupit.
Strana 1 z 6