neděle, 26 září 2021 18:31

Dýňový víkend

Dýňovým víkendem byly letos vyhlášeny sobota a neděle 18. a 19. září. Celých 14 dnů před tímto víkendem žáci pod vedením svých učitelek pracovali na výzdobě školy a na výrobcích, které jsme měli v plánu instalovat před naší školou. 
neděle, 12 září 2021 14:44

INFORMACE PRO ŠKOLY 10.9.2021

V pátek 10. září skončila platnost opatření MZDR, kterým se nařizuje provádění screeningového testování ve školách
sobota, 28 srpen 2021 17:54

Zahájení školního roku 2021/2022

Co je důležité k zahájení nového školního roku vědět? - Všechny ročníky začínají ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin. Předpokládaná doba ukončení slavnostního zahájení je v 9.00 hodin. Školní družina 1. září v provozu nebude.
středa, 07 červenec 2021 16:57

Úplata ve školním roce 2021/2022

K 1.9.2021 je výše úplaty ve školní družině a školné v mateřské škole stanoveno takto:
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov, příspěvková organizace, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b),  § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném   
Prázdninový provoz mateřské školy bude v době od 1. července do 16. července 2021.
středa, 05 květen 2021 17:19

Provoz mateřské školy od 10.5.

Mateřská škola bude od 10. 5. 2021 opět otevřena ve všech třídách pro všechny děti bez nutnosti jejich testování. Nadále budou dodržována zvýšená hygienická opatření.  Těšíme se na všechny děti !!!           
Na základě aktualizovaného mimořádného opatření bude škola od 3. května testovat děti MŠ (přeškoláci + děti rodičů krizového řízení) a žáky 1. stupně pouze 1x týdně (v pondělí, případně jiný první den přítomnosti dítěte/žáka).
neděle, 02 květen 2021 12:09

Den Země

Den Země pro nás byl v tomto školním roce velkou výzvou. Po distanční výuce, kdy jsme většinu času trávili v sedě u počítačů, jsme s nadšením vymýšleli pro své žáky činnosti, které bychom mohli provádět venku.
neděle, 25 duben 2021 11:06

Informace o školném v MŠ

Po dobu uzavření mateřské školy z důvodu nařízení vlády se školné od 1.března do opětovného otevření školy neplatí. Po obnovení provozu se budou zákonní zástupci se na výši částky školného informovat u paní Veselské v kanceláři mateřské školy. 
pondělí, 19 duben 2021 11:23

Stanovení úplaty za školní družinu

Výše úplaty za školní družinu na 2. pololetí po úpravě, z důvodu uzavření školy, činí 200,-Kč a vztahuje se na všechny přihlášené žáky /tzn. i ty, kteří jsou přihlášení, ale momentálně do školy nechodí a družinu nenavštěvují/. Částku je nutné uhradit do konce měsíce dubna v kanceláři MŠ u paní Veselské.
čtvrtek, 15 duben 2021 16:57

Zápis do 1. ročníku

Z důvodu mimořádných opatření, dnešní zápis do ZŠ, proběhl v prostorách MŠ. Pani ředitelka Sylvie Foltýnová a pani učitelka Martina Kučerová dětem připravily zápis, jak má být. Děti zápis pojaly opravdu důstojně a s velkou radostí předvedly, že si zaslouží do 1.třídy nastoupit.
Strana 1 z 6