středa, 05 květen 2021 17:19

Provoz mateřské školy od 10.5.

Mateřská škola bude od 10. 5. 2021 opět otevřena ve všech třídách pro všechny děti bez nutnosti jejich testování. Nadále budou dodržována zvýšená hygienická opatření.  Těšíme se na všechny děti !!!           
Na základě aktualizovaného mimořádného opatření bude škola od 3. května testovat děti MŠ (přeškoláci + děti rodičů krizového řízení) a žáky 1. stupně pouze 1x týdně (v pondělí, případně jiný první den přítomnosti dítěte/žáka).
neděle, 02 květen 2021 12:09

Den Země

Den Země pro nás byl v tomto školním roce velkou výzvou. Po distanční výuce, kdy jsme většinu času trávili v sedě u počítačů, jsme s nadšením vymýšleli pro své žáky činnosti, které bychom mohli provádět venku.
neděle, 25 duben 2021 11:16

Zápis do MŠ

S ohledem na současnou situaci proběhne zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/ 2022 dle doporučení MŠMT takto:
neděle, 25 duben 2021 11:06

Informace o školném v MŠ

Po dobu uzavření mateřské školy z důvodu nařízení vlády se školné od 1.března do opětovného otevření školy neplatí. Po obnovení provozu se budou zákonní zástupci se na výši částky školného informovat u paní Veselské v kanceláři mateřské školy. 
Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělání v naší škole pro školní rok 2021/2022:
pondělí, 19 duben 2021 11:23

Stanovení úplaty za školní družinu

Výše úplaty za školní družinu na 2. pololetí po úpravě, z důvodu uzavření školy, činí 200,-Kč a vztahuje se na všechny přihlášené žáky /tzn. i ty, kteří jsou přihlášení, ale momentálně do školy nechodí a družinu nenavštěvují/. Částku je nutné uhradit do konce měsíce dubna v kanceláři MŠ u paní Veselské.
čtvrtek, 15 duben 2021 16:57

Zápis do 1. ročníku

Z důvodu mimořádných opatření, dnešní zápis do ZŠ, proběhl v prostorách MŠ. Pani ředitelka Sylvie Foltýnová a pani učitelka Martina Kučerová dětem připravily zápis, jak má být. Děti zápis pojaly opravdu důstojně a s velkou radostí předvedly, že si zaslouží do 1.třídy nastoupit.
středa, 07 duben 2021 15:27

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Od 12. 4. 2021 dochází k obnovení prezenční výuky pro všechny žáky naší školy. Výuka bude každodenní, bez rotací.
středa, 31 březen 2021 19:19

Velikonoční básnička

Minulý týden byla mezi žáky školy vyhlášena soutěž o nejpovedenější velikonoční báseň. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Jak to dopadlo si můžete přečíst níže.
úterý, 16 březen 2021 16:01

Nakresli tři krále - výtvarná soutěž

1. místo v kategorii MŠ skupinové práce získal obrázek, na kterém spolupracovaly Adélka Jüstelová a Markétka Doležalová. Gratulujeme!
Z důvodu uzavření školy bude úplata za školní družinu v 2.pololetí vybírána zpětně po obnovení provozu ve školní družině a částka bude automaticky ponížena o dobu uzavření. Po opětovném otevření dáme na vědomí, jakou částku máte zaplatit. To se rovněž týká platby školného za měsíc březen v MŠ. 
Strana 1 z 6