úterý, 03 listopad 2020 18:05

Projektový den „Horňácká farma v Hrubé Vrbce“

Projektový den na horňácké farmě byl pro žáky připraven na 24.9.2020. Téma „způsob chovu zvířat a pěstování bioproduktů“ je hlavní náplní práce na farmě a toto téma prochází učivem prvouky i přírodovědy napříč všemi ročníky prvního stupně.

První část programu byla zaměřena na prohlídku zvířat chovaných na farmě. Žákům byl podán výklad o chování domácích i užitkových zvířat.  Děti si mohli zvířata prohlédnout, některá i pohladit, či pochovat. Získali informace nejen o zvířatech samotných, ale také o způsobu chovu a práce s tím spojené.  Ukázka zvířat byla pestrá, cca 10 druhů.  Žáci také zhlédli ukázku práce ovčáckého psa při nahánění stáda.

Paní průvodkyně nám také sdělila zajímavosti o pěstování biopotravin, zvláště o zapomenutých druzích ovocných stromů.

V druhé části byli žáci seznámeni s různými odrůdami dýní, jejich tvarem a jejich využitím. Každý žák si vybral a vydlabal dýni, kterou si poté mohl vzít domů. Součástí této aktivity byl také úklid po dokončení práce s dýní.

Žákům i učitelům se projektový den velmi líbil a byl pro žáky i pedagogy přínosem.