pondělí, 18 duben 2022 17:47

Probouzení jara

Masarykovo muzeum V Hodoníně si připravilo, v rámci akce Velikonoce se blíží, pro školní děti edukační program „Probouzení jara“.

Žáci 1. – 5. ročníku a naši předškoláci se měli možnost zážitkovou formou nejen dovědět spoustu informací o zvířatech a období jara, ale zhlédli i přehlídku řemeslných technik, např. malování kraslic, výrobu dřevěných loutek, pletení pomlázek a mnoho dalšího. Některé techniky si mohli i vyzkoušet, jako např. zdobení vajíček slámou, zdobení perníčků, pletení pomlázky.

Příjemně strávené dopoledne nás všechny jarně a velikonočně naladilo.