pondělí, 18 duben 2022 17:35

Happy Easter

Před zahájením velikonočních prázdnin se žáci 1. – 3. ročníku v rámci anglického jazyka zúčastnili tematické výuky Happy Easter. Ve výuce se seznámili s anglickou tradicí Velikonoc a sami si ji vyzkoušeli.

Velikonoční zajíček dětem po škole schoval velikonoční vajíčka a jejich úkolem bylo nejen vajíčka nalézt, ale i splnit úkoly v nich napsané. Po získaných indiciích za splněné úkoly, jim bylo odměnou nalezení čokoládových vajíček.