sobota, 28 srpen 2021 17:54

Zahájení školního roku 2021/2022

Co je důležité k zahájení nového školního roku vědět? - Všechny ročníky začínají ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin. Předpokládaná doba ukončení slavnostního zahájení je v 9.00 hodin. Školní družina 1. září v provozu nebude.

- Žáky 1. ročníku mohou do třídy doprovodit max. 2 dospělé osoby na žáka. Žáci musí mít roušku při pohybu po chodbě školy, ve třídě po usednutí mohou roušku odložit. Doprovázející dospělí musí mít respirátor po celou dobu pobytu v budově školy.

- Žáci 2. až 5. ročníku vstupují do budovy samostatně, musí mít roušku.

- Žáci všech ročníků se poprvé otestují ihned při příchodu do školy, tedy 1. září první vyučovací hodinu. U testování může mladším žákům pomoci rodič, případně jím pověřená osoba.

- Všichni žáci se budou testovat antigenními testy ještě 6. a 9. září. Žáci se mohou testovat také schváleným druhem antigenních testů, které si sami přinesou.

 - Testovat se nemusí ti žáci, kteří onemocnění Covid-19 prodělali a jsou ve 180ti denní ochranné lhůtě, žáci toto musí doložit třídnímu učiteli. Povinnost testování se nevztahuje ani na ty žáky, kteří předloží platný negativní test, provedený ve zdravotnickém zařízení ( PCR test 7 dnů od provedení, ATG test 3 dny od provedení). Totéž platí pro zaměstnance školy.

- Ve společných prostorách školy budeme všichni nosit roušky a respirátory, ve třídách nikoli.

- Pokud zákonný zástupce žáka odmítne testování, je žák povinen mít nasazenu ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tedy i ve třídě.

- Pokud dojde k odmítnutí testování i nošení roušky či respirátoru, nemůže se žák účastnit prezenční výuky, škola pak není povinna vzdělávat žáka distančně.

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

- Po vstupu do školy je nutné provést dezinfekci rukou.

Školní družina a školní jídelna pro žáky školy budou v provozu od 2. září.

Ve dnech 2. a 3. září bude vyučování z provozních důvodů pouze do 11:40

 

Pokyny MŠMT najdete ZDE: Manuál pro provoz škol od 1.9.2021, screeningové testování. (761.42 kB)

Další užitečný dokument včetně prokliků na judikáty soudů najdete ZDE: Vyjádření MŠMT k dezinformacím ohledně preventivních opatření ve školách (49.69 kB)

Instruktážní video pro testy Genrui ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=132s

 

 

Naposledy změněno neděle, 05 září 2021 21:11