středa, 24 únor 2021 10:53

Masopustní tradice a karneval v základní škole

Na úterý 16.2. 2021 se všichni žáci moc těšili na vyučování, protože mohli do školy v karnevalových maskách. Čekalo je zábavné učení s tématikou masopustu. I přes mnohá omezení a hygienická opatření, jsme si našli cestu, jak si tento obyčej užít.

Žáci 1. a 4. ročníku nejdříve shlédli prezentaci, co je masopust, jaké tradiční postavy tam chodí a jaké masopustní tradice se v jednotlivých částech naší země dodržují. Poté ve skupinách skládali rozstříhané masopustní fotografie. Prvňáčci si vybarvili postavu klauna a vypočítali s ním příklady. Starší čtvrťáci řešili masopustní slovní úlohy. Potom si všichni poskládali říkanku, kterou se i naučili. Na závěr proběhla v tělocvičně přehlídka jednotlivých masek s komentářem starších žáků. Začal ten pravý taneční rej se soutěžemi. Děti tančily Kruhový a Kloboukový tanec, tanec pod lanem a házely papírové koule do úst klaunovi . Zatančily si tanec Makarena, Káčátko, tančily v párech i ve skupince. 

Žáci 2. a 3. ročníku se ráno v tělocvičně rozdělili do čtyřčlenných týmů. Každý tým si vymyslel svůj karnevalový název a oslavy započaly. Nejdříve jsme záludnými úkoly prověřili rovnováhu a postřeh.

Následovalo procvičování probraného učiva na stanovištích, která byla rozmístěna po škole.

Nezalekli jme se před matematikou, českým jazykem, prvoukou ani angličtinou. K veselé náladě nám přispěly texty popletených písniček a hádání hudebnách nástrojů. Odměnou nám byla vzniklá knížečka ze všech našich splněných úkolů.