úterý, 03 listopad 2020 17:33

Pirátská plavba

Závěr minulého školního roku nebyl pro pořádání školních výletů příznivý, a tak jsme hned v úterý 16. září vyrazili se všemi žáky školy do Vnorov. V přístavišti byl pro děti připraven projektový den plný zábavných úkolů.

V přístavišti se děti rozdělily na dvě skupiny podle věku a začaly s plněním úkolů. Nejdříve vyráběly pirátské šátky a zdobily je razítky s pirátskými motivy.

Na cestě pohádkovým lesem žáci počítali, řešili slovní úlohy, trénovali vázání lodních uzlů, určovali světové strany, běhali a házeli záchranným kruhem. Za každý splněný úkol dostali razítko – tetování a za všechny splněné úkoly část pokladu.

Na závěr byl každému slavnostně uvázán šátek na hlavu a mohli jsme vyrazit lodí zpátky k autobusu.

Děti se účastnily všech aktivit s velkým nadšením. Veškeré úkoly byly motivovány získáním razítka (tetování) a pokladu. Formou hry a názorných ukázek žáci získali spoustu nových dovedností a vědomostí, procvičili si řešení problémových úkolů z oblasti matematiky, přírodovědy, vlastivědy. Celý program se jim velmi líbil.

Naposledy změněno úterý, 03 listopad 2020 17:43