úterý, 03 listopad 2020 17:43

Dýňový víkend

Dýňovým víkendem byly letos vyhlášeny sobota a neděle 19. a 20. září. Celých 14 dnů před tímto víkendem žáci pod vedením svých učitelek pracovali na výzdobě školy a na výrobcích, které jsme měli v plánu instalovat kolem naší školy. Této činnosti se věnovali v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.

 Tentokrát jsme zvolili téma „Život v trávě“. Rodiče našich žáků a všechny občany obce jsme vyzvali ke spolupráci při výzdobě školy a obce. 

Krásně vyzdobených dýní se sešlo opravdu hodně.

Ze všech výrobků jsme před školou nainstalovali výstavu pro veřejnost.