neděle, 23 červen 2024 22:24

Pasování na čtenáře

V měsíci červnu vždy už uměli prvňáčci číst. I těm letošním se to podařilo. Ve středu 12. června své čtenářské umění předvedli paní ředitelce.

Všichni se postupně vystřídali ve čtení z knihy Školák Pepa II, kterou používají při hodinách českého jazyka. Na čtení se velmi soustředili a snažili se. Za odměnu byli paní ředitelkou pasováni na čtenáře, obdrželi certifikát a knihu Příběhy zvířátek s věnováním.