neděle, 02 červen 2024 16:10

Pohádková cesta Poddvorovem

V neděli 26. května děti oslavily svůj svátek. Žáci 5. ročníku si pro ně připravili pohádkovou cestu, která vedla po vyznačené trase vesnicí.

Po cestě musely děti plnit různé úkoly, které si pro ně pohádkové postavy vymyslely. Letos jsme měli 13 stanovišť, zapojily se i paní učitelky ze základní i mateřské školy a někteří bývalí žáci školy. Během cesty plnily děti úkoly sportovní, smyslové, ale i vědomostní. Plnění úkolů se zaznamenávalo na kartičku, se kterou si všichni přišli pro sladkou odměnu. O tu se postaralo Sdružení rodičů.

V době od 14:30 do 18:00 hodin byly dětem k dispozici dva skákací hrady. Ty byly pro všechny děti zdarma.

Všichni si to náležitě užili, a hlavně nám přálo i počasí. Akce se vydařila.