neděle, 18 únor 2024 18:50

O Popelce - jak špatná je šikana

V úterý 13. února 2024 proběhl v naší základní škole edukativní program pro žáky 1. – 3. ročníku pod názvem O Popelce – jak špatná je šikana.

Tento program si připravily lektorky Hparku Hájenka z Břeclavi. Prostřednictvím pohádky bylo žákům hranou formou představeno, co je šikana a jakým způsobem může probíhat. Po zahrané scénce se žáci rozdělili do dvou skupin, a v nich probíhaly další aktivity. První aktivita byla zaměřená na emoce kladné a záporné. Žáci třídili obrázky s emocemi. Druhá aktivita byla zaměřená na konkrétní situace, které žáky mohou potkat. Lektorky je vedly k tomu, jak se v těchto situacích zachovat.

Na závěr žáci dostali pracovní listy, které byly zpětnou vazbou programu a žáci měli prokázat, co si z programu odnesli a zapamatovali.