školní rok ředitelka učitelky
1976/77 Libuše Rippelová

Jana Surmanová

Eva Vaďurová

Zvonimíra Kubíčková

 1977/78 Libuše Rippelová

Jana Surmanová

Eva Vaďurová

Jiřina Svobodová

 1978/79 Zvonimíra Kubíčková

Eva Vaďurová

Jiřina Svobodová

Miroslava Štěpánková

 1979/80 Zvonimíra Kubíčková

Eva Vaďurová

Jana Blažejová

Miroslava Štěpánková

 1980/81 Zvonimíra Kubíčková

Jana Blažejová

Lydie Blažková

Eva Vaďurová

 1981/82 Zvonimíra Kubíčková

Lydie Chaloupková

Hana Kuchařičová

Danuše Čechovská 

 1982/83 Zvonimíra Kubíčková 

Hana Morávková

Jana Kadalová

Miloslava Rakvicová

 1983/84 Zvonimíra Kubíčková

Miloslava Gáliková

Věra Vašíčková

Blanka Churá

 1984/85 Zvonimíra Kubíčková

Miloslava Gáliková

Irena Sasanková

Marta Čížková

Miroslava Štěpánková

 1985/86  Zvonimíra Kubíčková

Miloslava Gáliková

Helena Martincová

Božena Cupalová

Miroslava Štěpánková

 1986/87 Zvonimíra Kubíčková

Miloslava Gáliková

Helena Martincová

Blanka Purmenská

 1987/88 Zvonimíra Kubíčková

Miloslava Gáliková

Helena Opluštilová

Marcela Opluštilová 

 1988/89 Zvonimíra Kubíčková

Miloslava Gáliková

Martina Svobodová

Božena Cupalová

Olga Esterková

 1989/90 Zvonimíra Kubíčková

Miloslava Gáloková

Božena Cupalová

Olga Esterková

 1990/91 Zvonimíra Kubíčková

Miroslava Vránová

Božena Cupalová

Olga Mikulášková

Eva Chatrná

Soňa Glosová 

 1991/92 Zvonimíra Kubíčková

Eva Kubíková

Věra Veselá

Olga Mikulášková

Marcela Machalová

Jaroslava Nesvadbová

Božena Cupalová

 1992/93 Zvonimíra Kubíčková 

Božena Cupalová

Marcela Machalová

Jaroslava Nesvadbová

 1993/94 Zvonimíra Kubíčková

Božena Cupalová

Marcela Machalová

1994/95

1995-2018

Božena Cupalová

Mgr. Miroslava Hajdová

Helena Opluštilová

Iveta Přikrylová

Božena Cupalová

Jana Otáhalová

2018/2019 Mgr. Sylvie Hrbáčková

Iveta Přikrylová

Božena Cupalová

Kristýna Plecáková

Simona Navrátilová - asistent pedagoga

 

Od 1. října 1995 přešla mateřská škola pod základní školu a spolu tak vytvořily integrované zařízení.

 

Správní zaměstnanci, kteří v mateřské škole pracovali:

Marie Trefilíková - kuchařka

Anežka Redková - školnice

Marie Veselská - vedoucí jídelny

Jiřina Veselská - pomocná síla v kuchyni

Olga Mixová - zastupující kuchařka

Ludmila Pichlerová - kuchařka

Veselská Jana - vedoucí školní jídelny

Božena Drábková - vedoucí školní jídelny

Bernardina Uhrovičová - pomocná kuchařka

Marta Blažková - pomocná kuchařka, školnice

Karla Boubínová - výdej jídla v ZŠ

Radomíra Veselská - vedoucí školní jídelny