1884               zavedení školní a obecní kroniky

1. září 1889     dokončena výstavba nové budovy školy na 

                      nynějším místě / jen přízemní budova/

1890               zřízení školní zahrady

1904               zřízeno u školy školní hříště,které bylo zrušenov roce 1971   

                      Byla na něm vystavěna budova mateřské školy.

1. září 1914     dokončena nadstavba  budovy školy

1971- 1973     rekonstrukce budovy školy

 

Způsob výuky:

1824-1890       škola jednotřídní

1890                zahájena výuka ve dvou třídách

1908                povolena výuka ve třech třídách

1927                povolena výuka ve čtyřech třídách

1. září 1946      výuka jen I. stupně, II. stupeň převeden do školy do Dolních 

                        Bojanovic

1. září 1975      žáci II. stupně začali navštěvovat Základní školu v Čejkovicích

30.6. 1987        uzavření školy pro nedostatek žáků a z důvodu centralizační

                        politiky státu

1. září 1990     otevření školy ve Starém Poddvorově, 

                      znovu zahájena výuka      / typ školy - malotřídní/