Výchovný poradce: Mgr. Veronika Stávková

Školní metodik prevence: Jana Mikulicová

Asistentka pedagoga: Jana Mikulicová

Koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Kučerová

Koordinátor EVVO: Mgr. Martina Kučerová, Mgr. Sylvie Foltýnová

Koordinátor ICT: Mgr. Sylvie Foltýnová

Pedagogický sbor:

Mgr. Sylvie Foltýnová

Mgr. Martina Kučerová

Mgr. Veronika Stávková

Nikol Nováková

Školní družina:

Jana Mikulicová

Zuzava Vrbová

Provozní zaměstnanci:

Školnice – Vladimíra Šupová