Výchovný poradce: Mgr. Sylvie Hrbáčková

Školní metodik prevence: Jana Mikulicová

Asistentka pedagoga: Jana Mikulicová

Koordinátor ŠVP: Mgr. Miroslava Hajdová

Koordinátor EVVO: Mgr. Sylvie Hrbáčková

Koordinátor ICT: Mgr. Veronika Stávková

Pedagogický sbor:

Mgr. Sylvie Hrbáčková

Mgr. Miroslava Hajdová

Mgr. Veronika Stávková

Věra Sochorová

Provozní zaměstnanci:

Školnice – Vladimíra Šupová