Výchovný poradce: Mgr. Sylvie Foltýnová

Školní metodik prevence: Jana Mikulicová

Asistentka pedagoga: Jana Mikulicová

Koordinátor ŠVP: Mgr. Sylvie Foltýnová

Koordinátor EVVO: Mgr. Martina Kučerová

Koordinátor ICT: Mgr. Veronika Stávková

Pedagogický sbor:

Mgr. Sylvie Foltýnová

Mgr. Martina Kučerová

Mgr. Veronika Stávková

Věra Sochorová

Provozní zaměstnanci:

Školnice – Vladimíra Šupová