I. oddělení
6.00 - zahájení provozu ve 2.třídě
8:00 - děti jsou rozděleny, učitelka 1. třídy odvádí děti dolů, děti pokračují ve svých činnostech, děti si hrají, provádějí hry skupinové i individuální, hrají hry stolní, kreslí ve výtvarném koutku, tvoří, začíná dopolední blok spontánních i řízených činností
9:00 - podává se společná svačina, děti se samostatně obsluhují, uklízí po sobě, vykonávají hygienu
9:20 - 9:45 – probíhá dopolední blok, spontánní i řízená činnost dle zájmu dětí
9:45 - 11:30 - děti odcházejí na pobyt venku na zahradu nebo do okolí školy, podle počasí a plánu s dětmi
11:30 - 12:00 - nastává čas oběda. Děti, které chodí po obědě domů, si rodiče odvádějí do 12.00 hodin.

12:00 - děti odcházejí do 2.třídy, kde je lehárna a připravují se na odpolední odpočinek, oblékají se do pyžam, každé dítě má své lehátko, odpočívají, některé děti usnou. Děti, které nespí, si vyberou klidovou činnost, aby nerušily ostatní.
13:15 - 14:00 - probíhá „klidový režim“ - děti tvoří, tiše pracují dle zájmu, děti se postupně budí a zapojují se do her
Ve 14:00 hod. - jsou probuzeny ostatní děti, hygiena a podává se svačina
Ve 14:15 hod. - volné hry dětí, individuální práce s dětmi do odchodu

II. oddělení
6:00 - zahájení provozu, scházení dětí, hry a činnosti individuální nebo skupinové
8:00 - děti jsou rozděleny, učitelka 1. třídy odvádí děti dolů a děti II. oddělení pokračují ve svých činnostech, hrají si v hracích koutcích, kreslí, malují, modelují a tvoří ve výtvarném koutku, začíná dopolední blok činností.
9:00 - podává se společná svačina, děti se samostatně obsluhují, uklízí po sobě, vykonávají hygienu
9:15 - 9:45 - probíhá dopolední blok se spontánní hrou, řízenou činností jak skupinově, tak hromadně, dle zájmu dětí
9:45 - 11:30 - děti odcházejí na pobyt venku, na zahradu, nebo do okolí školy, podle počasí a plánu s dětmi
11:30 - 12:00 - oběd, děti si samy prostírají a obsluhují se
12:00 - děti II. oddělení odcházejí do 1.třídy, kde si připraví molitany, polštáře a deky a odpočívají při poslechu pohádky, poté pracují s učitelkou, jak individuálně, tak skupinově.
13:15 - 14:00 - probíhá „klidový režim“, děti se postupně budí a zapojují se do her
14:00 - jsou probuzeny ostatní děti, hygiena, podává se svačina
14:15 - 14:30 - probíhají činnosti a hry ve skupinách i individuálně
14:30 - děti jsou spojeny ve II. třídě až do odvedení rodiči

zahrada