Z důvodu uzavření školy bude úplata za školní družinu v 2.pololetí vybírána zpětně po obnovení provozu ve školní družině a částka bude automaticky ponížena o dobu uzavření. Po opětovném otevření dáme na vědomí, jakou částku máte zaplatit. To se rovněž týká platby školného za měsíc březen v MŠ. 
sobota, 27 únor 2021 20:41

Uzavření ZŠ a MŠ od 1.3.2021

Dle nařízení Vlády ČR je od 1. 3. 2021 uzavřen provoz mateřské školy. Povinná předškolní docházka dětí bude řešena pomocí distančního vzdělávání. Všichni žáci 1. - 5. roč. základní školy budou od 1. 3. 2021 vyučováni opět distančně.
V pátek 12.2 2021 proběhl ve školní družině projekt „Voda“. Děti nejdříve samy přicházely na to, jaké podoby voda má a proč je důležitá pro člověka.
středa, 24 únor 2021 10:53

Karneval v mateřské škole

Karnevalový týden v mateřské škole provázel pestrý program. Děti si zazpívaly, zasoutěžily a zatancovaly.
Na úterý 16.2. 2021 se všichni žáci moc těšili na vyučování, protože mohli do školy v karnevalových maskách. Čekalo je zábavné učení s tématikou masopustu. I přes mnohá omezení a hygienická opatření, jsme si našli cestu, jak si tento obyčej užít.
pátek, 05 únor 2021 11:33

Platba stravného

Stravné v hotovosti se v únoru vybírat nebude z důvodu pracovní neschopnosti vedoucí školní jídelny. Platbu za měsíc únor provedete společně s platbou za březen. Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče, také v letošním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje za umístění dítěte v mateřské škole. Jedná se tedy o výdaje za tzv. školné. Pokud máte zájem o uplatnění slevy na daních za rok 2020,
neděle, 31 leden 2021 15:07

Provoz MŠ a školní jídelny

Od úterý 2.2.2021 bude mateřská škola opět v provozu. Oběd pro děti mateřské školy i žáky základní školy bude zajištěn. Všichni žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně, mají automaticky oběd přihlášený. Pokud by tomu bylo jinak, obědy odhlaste vždy den předem, nejpozději do 12ti hodin u paní učitelky třídní. 
čtvrtek, 21 leden 2021 11:09

Zima nás baví

Naše malé berušky v 1. třídě mateřské školy se zimy nebojí, ba naopak. Po tom, co si pověděli, jak se v zimě oblékat, vyráží pravidelně na procházku do okolí. Povídají si o zvířátkách, jak vypadají, jestli jim není zima, čím se živí... Dnes jsme vytvořili krmítka a na zahradě nasypali ptáčkům ptačí krmení.
čtvrtek, 21 leden 2021 10:57

Každá žabka sportuje

Tento týden jsme s dětmi začali ve znamení zimních sportů a radovánek. Nazvali jsme ho "každá žabka sportuje" . Ve třídě jsme vytvořili labutí jezero.
středa, 30 prosinec 2020 10:35

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT bude od 4. 1. 2021 probíhat prezenční výuka pouze pro žáky 1., 2., 3. a 4. ročníku naší školy. Žáci 5. ročníku budou vzděláváni distančně. Rozvrh online výuky bude zaslán mailem.
středa, 04 listopad 2020 16:12

Listopadová výzva

Nejen pro naše nejmenší jsme připravili listopadovou výzvu pro zpříjemnění tohoto náročného času...:)
Strana 1 z 6