Děti z mateřské školy spolu s žáky 1. a 2. ročníku základní školy navštívili Sonnentor v Čejkovicích, kde pro ně byl přichystaný výukový program s malou exkurzí po firmě.
V měsíci říjnu máme různá témata spojená s barvami a dary podzimu. S dětmi jsme využili slunečného počasí a vydali se na krásnou procházku ke sklepům, kterou jsme spojili se sběrem kaštanů.
Ve dvoře u školy nám přibyla nová trampolína, kterou s dětmi velmi rádi využíváme a děti si vždy na trampolíně rádi zařádí. 
Každým rokem jak je zvykem, probíhá v obci v měsíci září "Dýňový víkend." Tradičně se zapojují i děti z MŠ projektovým dnem.