neděle, 19 květen 2019 09:29

Ekologický barevný týden

Projekt „Ekologický barevný týden“ proběhl na naší škole v měsíci dubnu a navazoval na oslavu Dne Země. V tomto týdnu jsme se zaměřili na třídění odpadu a jeho dopad na naši planetu.

Tématem třídění odpadu jsme se zabývali čtyři dny. Každý byl zaměřen na jeden druh odpadu a s tím souvisela i barva používaná k jeho třídění.

Úterý 23. 4. žlutá – plasty, středa 24. 4. modrá – papír, čtvrtek 25. 4. nápojové kartony – oranžová, 26. 4. sklo – zelená a bílá.

Žáci měli každý den úkol zaměřený na daný odpad. Jedním z úkolů bylo přijít v oblečení takové barvy, jaká byla pro daný den určena. Dále byli vždy formou prezentace seznámeni s danou problematikou odpadu, možnostmi řešení, vyhledávali informace, vypracovávali pracovní listy, vyráběli z daného materiálu výrobky, tvořili samostatně i ve skupinách. K projektu se postavili zodpovědně a přinesl jim spoustu nových informací.