středa, 08 květen 2019 08:50

Živá voda - 3. ročník

Dne 26. 3. 2019 se žáci 3. ročníku zúčastnili výukového programu Živá voda. Program probíhal v Hodoníně na CEV Dúbrava. Připravený program byl zajímavý a poučný. Pro žáky byla připravena spousta aktivit.

Na začátku určovali názvy živočichů, kteří žijí u vody nebo ve vodě.

Při dalších aktivitách pracovali s pracovními listy.

Poslední aktivitou bylo skládání puzzle s tématikou život v rybníce.

Nakonec si prohlédli zvířátka, která v CEV chovají.

Výukový program probíhal celé dopoledne. Žáci zadané úkoly plnili dobře a  práce pro ně byla zajímavá.

Naposledy změněno neděle, 16 červen 2019 08:47