úterý, 06 listopad 2018 21:19

Půda žije

Půda žije se jmenoval program, který byl připravený pro žáky 4. a 5. ročníku. Na začátku programu vytvářeli žáci myšlenkovou mapu na téma půda.

Poté přiřazovali názvy k obrázku, na kterém byl zobrazen průřez půdou.
V další části programu pracovali ve dvojicích. Každá dvojice dostala hromádku hlíny a pinzetu. V půdě vyhledávali půdní živočichy a podle obrázků určovali názvy živočichů. Při této aktivitě se opravdu přesvědčili, že půda žije. Některým skupinám se podařilo najít hodně živočichů. Žáci byli při práci aktivní, zadané úkoly plnili dobře a práce byla pro ně velmi zajímavá. Na závěr každá dvojice přečetla poučné informace o živočichu, který jí byl přidělen.