neděle, 02 květen 2021 12:09

Den Země

Den Země pro nás byl v tomto školním roce velkou výzvou. Po distanční výuce, kdy jsme většinu času trávili v sedě u počítačů, jsme s nadšením vymýšleli pro své žáky činnosti, které bychom mohli provádět venku.

Jako motivaci jsme zvolili krátkou prezentaci o ostrově odpadků v Tichém oceánu. Následoval rozhovor o tom, co my sami můžeme udělat pro to, abychom nevytvářeli odpad a ten, co už vytvořený je, uměli správně vytřídit.

Menší děti vyrazily na zahradu mateřské školy. Jejich úkolem bylo posbírat všechny odpadky a následně je vytřídit do připravených sběrových nádob. Dalším úkolem bylo zamést dvůr a odstranit trávu z chodníku.

Žáci 5. ročníku měli odpovídat na otázky spojené s tříděním papíru v našem okolí. Informace hledali v anglickém textu a odpovědi měli také napsat anglicky. Ani další úkol nebyl úplně snadný. Měli změřit šířku a délku zahrady mateřské školy, vypočítat obvod a obsah, na internetu zjistit, kolik g travního semínky bude potřeba na jeden metr čtvereční a na základě toho vypočítat, kolik kilogramů budeme muset koupit, pokud budeme chtít zahradu zatravnit. Šikovnějším se dokonce podařilo spočítat, kolik nás to bude stát.

Po svačině se žáci 1. až 4. ročníku vydali na exkurzi do sběrného dvora ve Starém Poddvorově.

Po návratu měl každý ročník svůj úkol. Tentokrát škol o využití různého odpadového materiálu. Děti z 1. ročníku vyráběly akvárium a z plastových láhví se jim podařily vytvořit „vodní řasy“. Žáci 2. ročníku využili ruličky od toaletního papíru k výrobě krásných obrázků se stonožkami. Třeťáci poskládali z krabic a papírových rolí robota, kterého pojmenovali Ekorobert. A čtvrťáci natřeli starou pneumatiku. Tu umístí na zahradu a zasadí do ní květiny.

Páťáci spolu s předškoláky zasadili jehličnatý strom vedle vchodu do mateřské školy. Těšíme se, až ho v předvánočním čase ozdobíme. Kromě toho děti zahrabaly u plotu salát, kousek plastu, papír a kost. Vytvořily tak pomyslný hrob odpadků, který označily a domluvily se, že za měsíc se přijdou podívat, v jakém stavu jednotlivé suroviny a materiály jsou.

Posledním úkolem pro páťáky bylo vyrobit ekoplakát. Ten měl obsahovat různé suroviny a materiály a k nim měla být uvedena informace o tom, za jak dlouho se rozloží.

Celý den děti pracovaly s velkým nadšením a všichni jsme odcházeli domů s pocitem, že se svátek Země vydařil. Přesto nás ale zajímal názor dětí. Pro zpětnou vazbu jsme použili seznam činností a děti měly ohodnotit činnost, která je zaujala a která se jim líbila usměváčkem.