neděle, 25 duben 2021 11:06

Informace o školném v MŠ

Po dobu uzavření mateřské školy z důvodu nařízení vlády se školné od 1.března do opětovného otevření školy neplatí. Po obnovení provozu se budou zákonní zástupci se na výši částky školného informovat u paní Veselské v kanceláři mateřské školy.