pondělí, 19 duben 2021 11:23

Stanovení úplaty za školní družinu

Výše úplaty za školní družinu na 2. pololetí po úpravě, z důvodu uzavření školy, činí 200,-Kč a vztahuje se na všechny přihlášené žáky /tzn. i ty, kteří jsou přihlášení, ale momentálně do školy nechodí a družinu nenavštěvují/. Částku je nutné uhradit do konce měsíce dubna v kanceláři MŠ u paní Veselské.