středa, 07 duben 2021 15:27

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Od 12. 4. 2021 dochází k obnovení prezenční výuky pro všechny žáky naší školy. Výuka bude každodenní, bez rotací.
 • ve školách jsou pro žáky povinné respirátory nebo chirurgické roušky
 • příchod do školy bude vždy s časovými odstupy v časech 7:20, 7:30 a v 7:40
 • dle příchodu do školy bude posunut i odchod na oběd
 • ranní i odpolední družina je v provozu
 • výuka dle původního rozvrhu pro prezenční výuku
 • škola se řídí doporučeními uvedených v manuálu MŠMT (najdete  ZDE

Organizace testování

(pro informace o organizace testování v MŠ klikněte ZDE )

 • účast na prezenční výuce není bez testování možná
 • testování probíhá ve škole, v kmenové třídě, formou samoodběru za přítomnosti pedagogického dohledu a za nezbytných hygienických podmínek (větrání, dezinfekce atd.) 
 • u žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence 3. osoby (zákonného zástupce nebo osobou jím pověřenou). Testování za přítomnosti 3. osoby bude probíhat u hlavního vchodu.
 • žák, který nepodstoupí testování se neúčastní prezenční výuky, má omluvenou absenci, škola ale již v tomto případě není povinna zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona (zajistí pouze přiměřenou formu studijní podpory, studijní plán apod.)
 • testování bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek (video návody k testování ke shlédnutí ZDE )
 • pokud nebude žák přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem pověřené osoby hned po příchodu
 • v případě, že se žák dostaví do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden před příchodem do školní družiny
 • k testování budou použity neinvazivní antigenní testy
 • k testování se dostaví žák pouze bez příznaků virového onemocnění
 • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PT-PCR testu
 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší než 48 hodin
 • v případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
 • škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Obdrželi jsme sadu vládních a ministerských dokumentů, které upravují provoz škol od pondělí 12. 4.2021, postup při testování a odpovídají na všechny otázky, které by nás mohly v souvislosti s docházkou a testováním napadnout (tedy alespoň doufám).

Informace o testování ve školách najdete podrobně na stránkách testovani.edu.cz

1. Schéma testování ve škole ZDE: Testovací diagramy, postup, při testování (219.98 kB)

2. Informace k provozu škol od pondělí 12. 4. do odvolání ZDE: Provoz škol od 12. 4. 2021 (263.44 kB) - Popsána střídavá výuka na 1. stupni, provoz ŠD. Učitelé nosí respirátory, žáci alespoň jednorázovou chirurgickou roušku. Štíty apod. jsou nepřípustné.

3. Kontrolní seznam příznaků onemocnění COVID-19 ZDE: Příznaky onemocnění COVID-19 (407.34 kB)

4. Mimořádné opatření MZdr - provoz ZŠ, MŠ, ŠD, počty osob,  přítomnost třetích osob, zpěv a tělesná výchova ZDE: MO MZdr - omezení provozu škol a školských zařízení (326.34 kB)

5. Mimořádné opatření MZdr  - testování zaměstnanců škol - pedagogové 2 krát, provozní zam. 1 krát ZDE: Testování zaměstnanců škol a školských zařízení (243.08 kB)

6. Mimořádné opatření MZdr  - testování dětí MŠ a žáků škol - povinnost testování, výjimky z povinnosti ZDE:Povinnost testování žáků a výjimky z této povinnosti (300.48 kB)

7. Manuál provozu škol  - provozní a režimová opatření pro ZŠ, ŠD a ŠJ  ZDE: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020-2021 (633.24 kB)

8. Manuál k testování dětí a žáků ve školách  - postup při testování pro školy ZDE: Manuál k testování žáků antigenními neinvazivními testy (707.84 kB)

9. Mimořádné opatření MZdr - nošení roušek a respirátorů v budovách, technické parametry ochranných prostředků ZDE: Povinnost nošení ochrany dýchacích cest a technické specifikace (353.89 kB)

10. Metodické doporučení MŠMT ČR - návrat žáků do škol ZDE: Návrat žáků do škol - metodika MŠMT (647.2 kB)

 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 08 duben 2021 15:54