logo

Naše škola se nachází v obci Starý Poddvorov na jihu Moravy. Protože je to malá vesnice s počtem do 1000 obyvatel, proto i škola má malý počet žáků - 58 . Je to škola čtyřtřídní.

Základní škola je integrovaná s mateřskou školou již od roku 1994. Integrace nám vyhovuje. Spolupráce obou škol je v součastné době velmi dobrá. Navzájem si vypomáháme v otázkách pedagogických, provozních i ekonomických.

Budova školy je již stará, pochází z roku 1889, rekonstruovaná byla v roce 1976.

Potřebuje již stále opravy, byla by nutná rekonstrukce. Prostory jsou na dnešní požadavky stísněné, chybí nám školní tělocvična. Pro výuku tělesné výchovy jsme vyčlenili a vybavili jednu třídu, ale je malá a nevyhovující.

Tradicí naší školy je zpěv a folklór, který je v pevném sepjetí s kulturním životem obce. Škola zajišťuje většinu kulturních akcí v obci.

Další tradicí naší školy je literární tvorba a novinářská tvorba dětí. Každoročně vydáváme školní časopis a jednoduchá literární dílka - knížky na určité náměty, ať již zaměřena na prózu nebo na poezii.

Učitelský sbor je jen malý tvořený samými ženami - ředitelka školy, tři učitelky a jedna vychovatelka školní družiny. Výhodou tohoto sboru je blízký kontakt, vzájemná spolupráce, porozumění a soudržnost.

 

Založení školy ve Starém Poddvorově

klíčová data

Přehled ředitelů a jejich učitelů