Edukačně-stimulační kurz pro předškoláky
ZŠ a MŠ ve Starém  Poddvorově pořádá: Edukačně–stimulační kurz pro děti předškolního věku narozené do 31. 8. 2013.

Kurz je zaměřen na ověření schopností a dovedností potřebných pro nástup dětí do prvního ročníku. Je určen nejen  pro děti, ale také  pro jejich rodiče. Děti budou pracovat s paní učitelkou a rodiče budou hodině přihlížet. Účast rodičů v hodinách je nutná.

Kurz bude probíhat v budově základní školy vždy v úterý  v čase od 15:30 do 16:30.

Celkem bude trvat 7 vyučovacích hodin (týdně jedna hodina). Je určen pro děti, které budou navštěvovat první ročník v základní škole ve Starém Poddvorově.

Termíny: 19. 2., 26.2 ., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4. 2019

 

S sebou přineste: přezůvky, pastelky, tužku, gumu.

                                          Děkujeme a těšíme se na Vás

Mgr. Stávková Veronika, Sochorová Věra