logo
úterý, 27 únor 2018 16:31
Naše škola se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ I, jsme získali dotaci na projekt s názvem „Škola Starý Poddvorov“.  s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002070“
úterý, 28 červen 2016 22:31
Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám
úterý, 28 červen 2016 22:14
MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno 644 základních a středních škol ze všech krajů ČR. Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností. Služby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2016 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník.         Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti MRKEV se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.  
úterý, 28 červen 2016 21:47