logo

Mateřská škola ve Starém Poddvorově byla slavnostně otevřena 28. 8. 1976. Budova byla postavena v akci Z. Občané obce odpracovali na škole stovky hodin. Výstavba byla zahájena již v roce 1971, trvala však pět let kvůli změnám projektové dokumentace.

 

29. 8. 1976byl zahájen provoz MŠ. Obě třídy byly naplněny rekordním počtem dětí - 70.

Při slavnostním otevření převzala klíče od budovy první úřadující ředitelka paní učitelka Libuše Rippelová.

Od roku 1988 dochází k postupnému snižování docházejících dětí a dvojtřídní škola se mění na jednotřídní.

Od 1. října 1995 přešla mateřská škola pod základní školu a spolu tak vytvořily integrované zařízení.

V současné době nabízíme výchovu dětí ve dvou třídách. I. třída dětí od 3 do 4 let a II. třída pro děti 5 a 6 leté. Vzhledem k nízké naplněnosti školy zapíšeme také děti od 2 let.

Zájemci o naší mateřskou školu jsou nejen z řad rodičů naší obce a obce Nový Poddvorov ale také z okolních obcí. Především přichází rodiče dětí, které nebyly přijaty v jejich obci. Bohužel u nás zůstávají pouze jeden rok, do doby než budou zapsány v mateřské škole v jejich obci. To má samozřejmě vliv na výsledky výchovně- vzdělávací práce v I. třídě.

Od roku 2013, kdy byla MŠMT uzákoněna možnost přijetí dětí mladších 3 let, vypracovala naše škole dodatek ŠVP pro děti mladší 3 let a pracujeme i s těmito dětmi. Jen vyžadujeme od rodičů, aby si uvědomili, že nejsme zařízení jesle, ale provozně jsme mateřská škola se školním řádem a provozním řádem těchto zařízení.

Přehled učitelů působících v MŠ