logo

Výtvarný kroužek

úterý, 13 září 2016 12:32
Tento kroužek je určen pro děti 2. až 5. ročníku, probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. Žáci si zde vyzkouší různé výtvarné techniky jako malbu, kresbu, grafiku, práci s tradičním i netradičním materiálem nebo s keramickou hlínou.

Flétny

pátek, 09 září 2016 09:05
Kroužek fléten nabízí žákům možnost naučit se hrát na jednoduchý  hudební nástroj hravou formou. Scházíme se jednou týdně. V rámci kroužku se připravujeme na různá školní vystoupení, například ke Dnu matek nebo na předvánoční koncert, kdy spolupracujeme se ZUŠ Dolní Bojanovice.    
úterý, 28 červen 2016 22:31
Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám
úterý, 28 červen 2016 22:14
MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno 644 základních a středních škol ze všech krajů ČR. Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností. Služby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2016 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník.         Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti MRKEV se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.  
úterý, 28 červen 2016 21:47

Míčové hry

pondělí, 27 červen 2016 13:30
Zde se děti seznámí s pravidly kolektivních míčových her, jako je vybíjená, košíková, házená a společně si je zahrají v tělocvičně ZŠ. Vedoucí kroužku: Věra Sochorová 

Dětský folklorní soubor Kordulka

pondělí, 27 červen 2016 11:35
Pár slov o souboru Dětský folklorní soubor Kordulka vznikl při Základní škole ve Starém Poddvorově v září roku 1996. Vedoucí souboru je Mgr. Miroslava Hajdová a Jana Otáhalová. Spolupracuje s Hudeckou muzikou ze Starého Poddvorova s primášem Matějem Kůrečkou.
Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Starý PoddvorovZřizovatel školy: Obec Starý PoddvorovJméno ředitele školy: Mgr. Miroslava HajdováZástupkyně ředitele pověřena řízením pedagogické práce MŠ a školní družiny: Jana Mikulicová
Vypracovala: Mgr. Miroslava Hajdová.  Pedagogická rada projednala dne:  1 .9 . 2017.  Směrnice nabývá platnosti dne: 4. 9. 2017.   Změny ve směrnici budou prováděny formou dodatků, které budou součástí této směrnice. Školní řád ruší platnost školního řádu č.j. 159/2015