úterý, 13 říjen 2020 15:55

Informace k distanční výuce

Od 14.10.2020 musí být školy zavřené. Jsme tedy nuceni zahájit distanční výuku podobně jako na jaře. Upozorňuji, že distanční výuka je pro žáky povinná a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka při distančním vzdělávání do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
Žáci se budou vzdělávat dle upraveného rozvrhu, který se budou učitelé po domluvě s rodiči snažit přizpůsobit režimu v rodinách. O jeho podobě budou učitelé zákonné zástupce informovat. Výuka dle toho rozvrhu bude v ročníku probíhat formou videohovorů s použitím aplikace MS Teams, pro komunikaci a další zadávání práce budou učitelé dále využívat také e-mailovou komunikaci. V případě jakéhokoliv dotazu nebo problému, kontaktujte třídní učitele případně vedení školy. Všechny aktuální potřebné informace najdete také na našem školním webu. 
 
  • Od třídních učitelek dostanete e-mail s informací o přístupových údajích k MS Teams, kde má každý žák vytvořený účet. Současně dostanete návod, jak se k této aplikaci dostat. Teams si můžete naistalovat i do mobilního zařízení.
  • Online výuka, která bude probíhat formou videohovoru se týká přednostně předmětů Český jazyk, Matematika a Anglický jazyk. Dále předmětů Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda.
  • Pokud by nastal ve Vaší rodině problém s nemožností připojení nebo nedostatkem digitálních zařízení, kontaktujte mne bezodkladně, ať můžeme situaci vyřešit. Žákům mohou být zapůjčeny notebooky uzavřením smlouvy o výpůjčce.
  • V době uzavření školy mají děti nárok na dotovanou stravu, kterou je nutno na požadované dny přihlásit. Obědy můžete přihlásit do 15.10. do 8.30 hodin u vedoucí školního stravování paní Veselské na tel. čísle 518 372 372.
  • Vyzvednutí obědu bude možné osobně u zadního vchodu do školní kuchyně v čase od 12:00 – 12:30 hodin. 
  • Obědy budou vydávány pouze do označených nerezových nádob!
Doufejme, že tato situace bude jenom na dobu nezbytně nutnou a zase se s dětmi v listopadu uvidíme v lavicích.
 
Hezké podzimní dny a pevné zdraví všem. 
 
Mgr. Sylvie Foltýnová
ředitelka školy
Naposledy změněno středa, 14 říjen 2020 14:50