pondělí, 23 březen 2020 08:33

Zápis do 1. ročníku - změna organizace

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci, bude zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlásit k zápisu je povinné pro všechny děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let a pro děti, které měly v minulém roce odklad.

Zápis tedy proběhne v těchto termínech:

20. dubna 2020 - 9.00 až 11.00 hodin a 14.00 - 16.00 hodin

21. dubna 2020 - 9.00 až 11.00 hodin a 14.00 - 16.00 hodin

Pokud by vám žádný z těchto termínů nevyhovoval, konkaktujte nás na tel. čísle 702 054 797 nebo email. adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení zde:

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ 

Žádost o odklad školní docházky

Zápisní list

V případě, že nemáte možnost tisku, budou dokumenty připraveny ve škole, kde je vyplníte.

K zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz.

Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem, doporučujeme použití ochranných rukavic. Zákaz vstupu osob v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou (takové osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup).  

Vstup do školy bude řízen a do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (rodiče).

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na informační tabuli u budovy školy a bude též zveřejněn na webových stránkách školy, a to nejméně po dobu 15 dnů. Na seznamu nebudou uvedena jména přijatých dětí, nýbrž registrační čísla, proto je potřeba, abyste si potvrzení pečlivě uschovali. Pokud je u vašeho dítěte z důvodu školní nezralosti doporučen odklad povinné školní docházky, je možné si z webových stránek školy vytisknout žádost o odklad. Tato žádost musí být doplněna doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborným lékařem nebo klinickým psychologem. Bez těchto doporučení nelze žádosti vyhovět. Žádost s doporučeními je nutno dodat nejpozději do 31. května 2020.

V červnu 2020 budete pozváni na informační schůzku, kde obdržíte podrobnější informace k začátku školního roku 2020/21.

Naposledy změněno pondělí, 06 duben 2020 20:12