čtvrtek, 23 leden 2020 20:26

Edukačně-stimulační kurz pro předškoláky

ZŠ a MŠ ve Starém  Poddvorově pořádá: Edukačně–stimulační kurz pro děti předškolního věku narozené do 31. 8. 2014.

Kurz je zaměřen na ověření schopností a dovedností potřebných pro nástup dětí do prvního ročníku. Je určen nejen  pro děti, ale také  pro jejich rodiče. Děti budou pracovat s paní učitelkou a rodiče budou hodině přihlížet. Účast rodičů v hodinách je nutná!

Kurz bude probíhat v budově základní školy vždy v úterý v čase od 15:30 do 16:30.

Celkem bude trvat 6 vyučovacích hodin (týdně jedna hodina). Je určen pro děti, které budou navštěvovat první ročník v základní škole ve Starém Poddvorově.

Termíny: 11. 2., 25. 2 ., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3. 2020

 

S sebou přineste: přezůvky, pastelky, tužku, gumu.

                                          Děkujeme a těšíme se na Vás

Mgr. Stávková Veronika, Sochorová Věra