pátek, 15 březen 2019 08:27

Trkmanka

Dne 6. března navštívily děti z naší MŠ ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. V rámci environmentální výchovy jsme vybrali výukový program „Ježeček".

Děti pracovaly ve dvou skupinách, byly seznámeny s ježečkem „Eliškou", vyprávěly si o tom, kde ježek žije, čím se živí a jaké má schopnosti. Seznámily se s pohybovou hrou „ Na ježečka", třídily odpadky v lese, tvořily z různého materiálu papírové ježečky.

Výukový program byl pro děti velmi zajímavý a prožitkovým učením si děti odnesly spoustu poznatků vědomostí a zážitků.

Děti dostaly velkou pochvalu za spolupráci a ukázněnost.

Naposledy změněno pátek, 15 březen 2019 08:35