úterý, 06 listopad 2018 21:08

Co nepatří do popelnice

Žáci 3. ročníku vyzkoušeli zábavnou formou správné třídění odpadu. Nejdříve obdrželi ve skupinách plastové nádoby určité barvy.

Jejich úkolem bylo správně vytřídit daný odpad. Po kontrole skupin následoval skupinový pracovní list opět na třídění.

Společně na koberci četli pohádku o Zahozeném kelímku od jogurtu, kde poznali, jak je třídění důležité a co se po vytřídění s materiálem děje. Na závěr podle obrázků popisovali recyklaci bílého a barevného skla, které se taví v pecích při vysoké teplotě a dalšími procesy vzniká nové sklo. Žáci velmi pěkně pracovali a prokázali velké znalosti v tomto tématu.

Naposledy změněno úterý, 06 listopad 2018 21:18