čtvrtek, 20 květen 2021 12:23

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělání

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov, příspěvková organizace, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b),  § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném   

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla,

že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Starý Poddvorov, příspěvkové organizaci, od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito evidenčními čísly:

Snímek obrazovky 2021 05 20 122739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Staré Poddvorově dne 20. 5. 2021                                         

 

Mgr. Sylvie Foltýnová, ředitelka školy

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 20. 5. 2021

Naposledy změněno čtvrtek, 20 květen 2021 13:55