pátek, 05 únor 2021 11:29

Žádost o potvrzení výše vynaložených výdajů

Vážení rodiče, také v letošním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje za umístění dítěte v mateřské škole. Jedná se tedy o výdaje za tzv. školné. Pokud máte zájem o uplatnění slevy na daních za rok 2020,

můžete si vyzvednout žádost v mateřské škole nebo stáhnout zde (nebo také v sekci mateřská škola - dokumenty). Na základě žádosti vám vystavíme potvrzení o celkové zaplacené částce za školné za rok 2020.

Naposledy změněno pátek, 05 únor 2021 11:45