středa, 30 prosinec 2020 10:35

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT bude od 4. 1. 2021 probíhat prezenční výuka pouze pro žáky 1., 2., 3. a 4. ročníku naší školy. Žáci 5. ročníku budou vzděláváni distančně. Rozvrh online výuky bude zaslán mailem.

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Od pondělí 4. 1. se vrací žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku naší školy do svých lavic. Žáci 5. ročníku zatím zůstávají na distanční výuce.

Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tedy i ve třídách.

Všichni žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně, mají automaticky přihlášený oběd od 4. 1. Pokud by tomu bylo jinak, obědy si sami odhlaste u vedoucí školní jídelny. Žákům na distanční výuce budou obědy odhlášeny. Pokud budou  mít rodiče o odběr obědů pro své dítě zájem, je třeba si oběd přihlásit.

Školní družina bude otevřena jako při běžném provozu školy (za zachování současných hygienických opatření).

Rozvrh hodin bude vycházet z běžného rozvrhu tříd před uzavřením školy. Další informace žáci dostanou e-mailem od svých třídních učitelek.